คีมผูกลวดหนามอเนกประสงค์

คีมผูกลวดหนามอเนกประสงค์

วิธีใช้ :

ใช้สำหรับ หนีบ ตัดเหล็กเส้นหรือลวด

วัสดุ : 

- ขึ้นรูปเหล็กด้วยกระบวนการ Drop-Forged 

- มีส่วนผสม Carbonเพื่อเพิ่มความเหนียวและแข็งแกร่งต่อสินค้า(High Carbon Steel Graded)

แบรนด์

ฮอทเทค